Menu

Składki

Propozycja Rady Rodziców dotycząca składki na rzecz rady w bieżącym roku szkolnym.

Składka podstawowa na jednego ucznia wynosi 80 zł rocznie.

Składkę należy wnieść przelewem na konto Rady Rodziców.

Każdorazowo prosimy o podawanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i współpracę!


Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W GDAŃSKU
nr konta bankowego:
68 1090 1098 0000 0001 5277 1896

Prezentacja działań i wydatków Rady Rodziców SP 8 w Gdańsku przygotowana i przedstawiona na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 18 września 2019 r.

Prezentacja działań i wydatków Rady Rodziców SP 8 w Gdańsku przygotowana i przedstawiona na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 26 września 2018 r.