Menu

Budżet uczniowski 2022/2023

Edycja 2022/2023

Rada Rodziców zdecydowała o realizacji w bieżącym roku szkolnym akcji „budżet uczniowski”.

W założeniu to program podobny do działającego od kilku lat w Gdańsku budżetu obywatelskiego, lecz adresowany do uczniów.

To właśnie uczniowie złożą propozycje, na które następnie będą oddawać głosy.

Wysokość budżetu

Na projekt

Założenia

To pomysł polegający na włączeniu uczniów w proces zgłaszania i decydowania o sposobie wykorzystania części funduszy Rady Rodziców.

W tym roku szkolnym na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 10 000 zł. Maksymalna wartość pojedynczego projektu to 2.500 zł.

Projekty składają uczniowie, głosują uczniowie, a o wyborze projektów decyduje liczba otrzymanych głosów.

Zgłaszanie projektów do dnia 31.03.2023 r.
Głosowanie do dnia 21.04.2023 r.
Realizacja projektów do 31.05.2023 r.