Menu

Budżet uczniowski 2018/2019

Edycja 2018/2019

Rada Rodziców zdecydowała o realizacji w bieżącym roku szkolnym akcji „budżet uczniowski”.

W założeniu to program podobny do działającego od kilku lat w Gdańsku budżetu obywatelskiego, lecz adresowany do uczniów.

To właśnie uczniowie złożą propozycje, na które następnie będą oddawać głosy.

Wysokość budżetu

Wartość pojedynczego projektu

Założenia

To pomysł polegający na włączeniu uczniów w proces zgłaszania i decydowania o sposobie wykorzystania części funduszy Rady Rodziców.

W tym roku szkolnym na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 3.000 zł (z możliwością powiększenia do 4.000 zł). Maksymalna wartość pojedynczego projektu to 1.500 zł.

Projekty składają uczniowie, głosują uczniowie, a o wyborze projektów decyduje liczba otrzymanych głosów.

Zgłaszanie projektów do dnia 16.11.2018 r.
Głosowanie do dnia 21.12.2018 r.
Realizacja projektów od 21.01.2019 r. do 28.06.2019 r.

Więcej szczegółów

Wielkość budżetu

3.000 zł z opcją powiększenia do 4.000 zł

Projekty

zgodne ze statutem szkoły, związane z działalnością edukacyjną, wychowawczą, kulturalną, sportową, wspieraniem funkcjonowania szkoły i uczniów
wykonalne
maksymalna wartość pojedynczego projektu: 1.500 zł

Zgłaszanie propozycji projektów

przez uczniów SP8, a w przypadku uczniów klas 0, 1, 2 i 3 wymagane jest wsparcie rodzica
wyłączenie z wykorzystaniem formularza
do dnia 15.11.2016 r. do sekretariatu szkoły
komisja powołana przez RR dokona weryfikacji i zakwalifikuje je (lub odrzuci) do głosowania

Głosowanie

głosują tylko uczniowie SP8 na kartach do głosowania
karty do głosowania będą dostępne u wychowawców klas
głosujemy poprzez wpisanie znaku x w kwadracie x przy maksymalnie trzech wybranych projektach (można głosować na jeden, dwa lub trzy projekty)
karta do głosowania bez imienia i nazwiska ucznia, klasy, znaku X lub wskazująca na wybór więcej niż trzech Projektów oraz bez pieczęci RR jest nieważna
karty do głosowania, za pośrednictwem wychowawców klas, należy wrzucać do urny, która zostanie umieszczona w sekretariacie SP8
termin głosowania mija w dniu 21.12.2018 r.

Decyzja

projekty zostaną umieszczone na liście rankingowej w kolejności od największej do najmniejszej łącznej liczby otrzymanych głosów
do realizacji wybrane zostaną Projekty zgodnie z lokatą na liście rankingowej do chwili wyczerpania budżetu
realizacja od 21.01.2019 r.

Szczegółowy w Regulaminie „Budżetu uczniowskiego” finansowanego ze środków Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku z dnia 28.09.2016 r.

Wyniki głosowania 2018/2019