Menu

Projekty

Są to przedsięwzięcia realizowane przez Radę Rodziców, o wyższej wadze z możliwością powtarzania w kolejnych latach.
W tej chwili realizowane są dwa projekty.