Menu

Kontakt

Rada Rodziców

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 8
im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku

80-807 Gdańsk, ul. Dragana 2

NIP 583 28 47 005

nr rachunku: (PKO Bank Polski)
88 1020 1811 0000 0102 0015 1811

Kontakt