Menu

Rada Rodziców

Informacje ogólne 2023/2024

Składka na rok 2023 / 2024 – 80 zł od dziecka (nie ma zniżki na kolejne dziecko)
Nr konta: 68 1090 1098 0000 0001 5277 1896

 

Harmonogram spotkań 2023/2024

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców – 15.11.2023 g. 18:00

 

Najnowsze wydarzenia

O Radzie Rodziców

Rada rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów tej szkoły.
Działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, która reguluje kwestie związane z jej funkcjonowaniem, w szczególności sposób powoływania rady i jej kompetencje, ustawy Karta nauczyciela oraz aktów prawnych niższego rzędu.

Prezydium Rady

Przewodniczący

Przemysław Loose
e-mail: rodzice@sp8gda.pl

Zastępcy Przewodniczącego

Anna Engel-Pańka

Piotr Wnorowski

Michał Kościowski

Finanse

rodzice@sp8gda.pl

Członkowie Prezydium

rodzice@sp8gda.pl

 

Regulamin Rady Rodziców

pobierz

Regulamin prowadzenia ewidencji kasowej i księgowej Rady Rodziców

pobierz

Protokół wyboru przedstawiciela do Rady Rodziców

pobierz