Menu

Składki

Propozycja Rady Rodziców dotycząca składki na rzecz rady w bieżącym roku szkolnym.

Składka podstawowa na jednego ucznia wynosi 50 zł rocznie.

Składkę należy wnieść przelewem na konto Rady Rodziców.

Każdorazowo prosimy o podawanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i współpracę!


Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:
88 1020 1811 0000 0102 0015 1811

Prezentacja działań i wydatków Rady Rodziców SP 8 w Gdańsku przygotowana i przedstawiona na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 18 września 2019 r.

Prezentacja działań i wydatków Rady Rodziców SP 8 w Gdańsku przygotowana i przedstawiona na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 26 września 2018 r.