Menu

Składki

Propozycja Rady Rodziców dotycząca składki na rzecz rady w bieżącym roku szkolnym.

Składka podstawowa na jednego ucznia wynosi 50 zł rocznie.
W przypadku rodzeństwa składka pomniejszona wynosi 35 zł rocznie na każde z rodzeństwa.
Na trzecie i kolejne dziecko z rodziny uczące się w naszej szkole można nie deklarować składki – potrzebna jest informacja pisemna o tym fakcie.

Składkę najlepiej wnosić przelewem na konto Rady Rodziców.

Alternatywnie można też dokonać wpłaty gotówkowej:
–  podczas zebrań z rodzicami, bezpośrednio na ręce skarbnika lub przedstawiciela prezydium, który ma dyżur w holu głównym szkoły,
– poprzez nauczyciela, skarbnika lub przedstawiciela klasy,
– zostawiając składkę w sekretariacie szkoły,
– indywidualnie umawiając się ze skarbnikiem Rady Rodziców w dogodnym terminie, np. pisząc na adres: skarbnik@sp8gda.pl

Każdorazowo prosimy o podawanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i współpracę!


Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:
88 1020 1811 0000 0102 0015 1811

Dostępna jest prezentacja działań i wydatków Rady Rodziców SP 8 w Gdańsku przygotowana i przedstawiona na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 26 września 2018 r.