Menu

Rodzice z klasą

Konkurs Rodzice z klasą ma na celu aktywizowanie rodziców do podejmowania wspólnych działań na rzecz klasy i tym samym budowanie więzi pomiędzy uczniami, rodzicami i wychowawcą