Menu

Działania i wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowana została prezentacja działań i wydatków Rady Rodziców SP 8 w Gdańsku przygotowana i przedstawiona na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 26 września 2018 r.
Można ją obejrzeć i pobrać przyciskając przycisk na dole strony http://sp8gda.pl/skladki/.