Menu

Rada Rodziców

O Radzie Rodziców

Rada rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów tej szkoły.
Działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, która reguluje kwestie związane z jej funkcjonowaniem, w szczególności sposób powoływania rady i jej kompetencje, ustawy Karta nauczyciela oraz aktów prawnych niższego rzędu.

Prezydium Rady

Przewodnicząca

Magdalena Trawińska
e-mail: prr@sp8gda.pl

Zastępcy Przewodniczącej

Tomasz Burski

Grzegorz Pierzakowski

Finanse

Agata Menegon

Ewa Reszczyńska

Wojciech Celiński

Członkowie Prezydium

Joanna Szefler

Michał Kościowski

Piotr Wnorowski

Piotr Zalewski

Regulamin Rady Rodziców

pobierz

Regulamin prowadzenia ewidencji kasowej i księgowej Rady Rodziców

pobierz

Protokół wyboru przedstawiciela do Rady Rodziców

pobierz

Harmonogram spotkań 2020/2021

30.09.2020 r. (środa) o 18:00 zebranie przedstawicieli Rady Rodziców
W środę 30.09.2020 o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli klas w ramach Rady Rodziców. Przypominamy o reżimie sanitarnym (maseczki). Spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej. Zapraszamy!